Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

 

IJsclub Centrum Oostzaan heeft twee vertrouwenscontactpersonen voor meldingen, vragen en beleid op het gebied van een veilige schaats- en skateklimaat.

Sporters,  hun ouders, coaches, trainers, vrijwilligers, bestuursleden, toeschouwers en wijkagenten kunnen te allen tijde contact opnemen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident. De vertrouwenscontactpersonen hebben een onafhankelijke positie en geniet daarin bescherming van de zijde van het bestuur. 

 

Simon de Joode                          06 24598217

Corinne Jong                                06 29521241

 

De taken van de vertrouwenscontactpersoon

  • Het verzorgen van eerste opvang van leden zijn zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties;
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
  • het adviseren en ondersteunen van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht.