Privacy statement

IJsclub Centrum is een sportvereniging die ijs(gerelateerde) trainingen verzorgt op meerdere niveaus. Als IJsclub gaan wij dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit statement lichten wij graag toe hoe wij met privacy omgaan.

Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.
Alleen persoonsgegevens van leden voor het aangaan van lidmaatschappen en voor de interne administratie worden verzameld. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Doorgeven van persoonsgegevens.
Van de leden die wedstrijden rijden, worden de volgende persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum) doorgestuurd naar de KNSB. Hiervoor vragen wij om specifieke toestemming.
Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de taken en zoals is bepaald in de wetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die zijn verzameld voor het aangaan van een lidmaatschap vanaf datum beëindiging lidmaatschap worden verwijderd.

Toegang
IJsclub Centrum gaat vertrouwelijk om met alle gegevens. Slechts een beperkt aantal mensen heeft toegang tot de persoonsgegevens. Op deze manier beschermen wij de persoonsgegevens van onze leden en houden ons daarbij aan de regels zoals de Autoriteit Persoonsgegevens die voorlegt.

Wij vragen specifieke toestemming voor de volgende verwerkingen:
• De verzending van nieuwsbrieven en reclame-uitingen aan de leden.
• De plaatsing van foto’s van o.a. jeugdschaatsen, wedstrijdschaatsen, zomeractiviteiten op de publiek toegankelijke website en Facebookpagina.

Rechten
Wij bieden onze leden de gelegenheid, om een verzoek in te dienen tot inzage of correctie door een mail te sturen naar de administratie.
Als er klachten zijn, dan streven we er als eerste naar om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan heeft het lid het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
Heb je nog vragen, schroom niet om ons te contacten via de contactpagina.