AUTOMATISCHE INCASSO

 

Veel leden hebben er voor gekozen om de betaling van het lidmaatschap via een automatische incasso te voldoen aan de ijsclub.

Daar zijn wij erg blij mee. Aangezien we ruim 1200 leden hebben is het contant ophalen van de contributie geen reële optie meer.

Mocht u nog geen automatische incasso verstrekt hebben dan verzoeken wij u vriendelijk om onderstaand formulier af te drukken en na het invullen en ondertekenen dit formulier  op te sturen naar ons emailadres.

 

MACHTIGING AUTOMATISCH INCASSO

LIDMAATSCHAP IJSCLUB CENTRUM OOSTZAAN

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan IJsclub Centrum Oostzaan om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening contributie af te schrijven wegens contributie gezinslidmaatschap.

Naam + voorletter(s): …………………………………………………………………………. M / V

Straat + huisnummer: ………………………………………………………………………….

Postcode + woonplaats: ……………………………………………………………………….

Bankrekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………….

Geboortedatum: …… - ……………… - ………………………………..(gezinshoofd)

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………

E-mail adres: ………………………..............@……………………………………………

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals in deze machtiging vermeld

Datum: …… - ……………… - ……………

Handtekening: ……………………………………

De contributie wordt jaarlijks rond 1 november geïncasseerd.

Dit machtigingsformulier mailen naar:        administratie@ijsclub-centrum-oostzaan.nl

Een foto maken met uw mobiel mag ook als het bankrekeningnummer maar duidelijk leesbaar is.

 

De spelregels van automatisch incasso

 

Automatisch afschrijven is gemakkelijk:

  • U vergeet nooit te betalen
  • U bespaart uzelf de rompslomp van het ‘betalen aan de deur’
  • U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.
  • Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Voor de contributie voor de ijsclub kunt u dit nu regelen. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U kunt uw machtiging ook op elk moment stopzetten. Hiervoor kunt u het formulier downloaden van onze website en naar de administratie sturen. Raadpleeg voor meer informatie onze website.

 

Machtiging: de makkelijkste manier van betalen