Gedragsregels voor sporters

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Zorg daarom dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf, ook voor de andere in je team/trainingsgroep. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Ongewenst gedrag door medesporters staat hoog in de ranglijst van grensoverschrijdend gedrag, dat moet beter. Dat zit ‘m in kleine dingen. Help je tegenstander overeind en ben sportief in je reactie.

Van sporters verwachten wij:

Stel je open op: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat meld dit. (Bijvoorbeeld bij je trainer)

Respecteert andere: Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Respecteert afspraken: Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

Gaat netjes om met de omgeving: Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.

Blijf van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Houdt zich aan de regels: Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Tast niemand in zijn waarde aan: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

Discrimineert niet: Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond,
leeftijd of andere kenmerken.

Is eerlijk en sportief: Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld.

Drink na het sporten alcohol met mate (alleen als je ouder dan 18 jaar bent) en drink niet als je nog het verkeer in moet.