Het bestuur van IJsclub Centrum Oostzaan

Functie Naam
Voorzitter Martin Vonk
Secretaris Jolanda Root
Penningmeester Isabelle Mans en Mariska Roos
Wedstrijdsecretaris Corinne Jong
Ledenadministratie Ruud Overhuijs en Simon de Joode
Jeugd coördinator Jasper Smidt
Sponsoring Klaas Buis
Landijsbaan Gerrit Rep
Ereleden Dhr. H. Nugter, D. Buis, C. Koomen en C. Bruin.