Veilig schaats- en skateklimaat

Als bestuur van IJsclub Centrum willen we de zaken binnen onze vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige sportomgeving voor iedereen en voor jeugdleden in het bijzonder, is daarin essentieel. We willen een situatie scheppen waarin sporters kunnen groeien en bloeien. Daar horen afspraken en maatregelen bij ongewenst gedrag in de breedste zin van het woord te voorkomen. Daarnaast willen we als bestuur voorbereid zijn om zo goed als mogelijk  om te gaan met de gevolgen als dit toch aan de orde is. Kortom: ouders, jeugdleden en actieve sporters moeten ervan kunnen uitgaan dat de IJsclub centrum er alles aan doet  om iedereen onbezorgd te laten sporten.

Deze afspraken en maatregelen zijn preventief bedoeld en worden ook wel gedragscode genoemd. De code sluit aan bij het landelijk beleid van NOC*NSF en KNSB “Samen naar een veiliger sportklimaat”.  Dit beleid is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de sport aan te pakken.  Evenals de KNSB kiest IJsclub centrum ervoor,  om vooral plezier en onbezorgd sporten te benadrukken binnen de schaats- en skeelerwereld in een veilig sportklimaat. Dat is van toepassing op alle betrokkenen: bestuurders, actieve sporters, trainers, begeleiders, functionarissen en vrijwilligers. Bestuurders en trainers hebben daarin een voorbeeldfunctie.